Formació

"La Cultura Matemàtica de les Persones" forma part dels equips de formació de personal formador de l'ICE de la UAB. Un dels seus objectius és aprendre de les pràctiques dels propis mestres, així com de l'estudi de textos i la recerca disponible; amb la finalitat de disposar de pràctiques i discurs que es pugui compartir amb equips i docents que n'estiguin interessats. Aquest aprenentatge també reverteix en la formació inicial de professorat ja sigui a través de l'acord de col·laboració amb Blanquerna, com a través del treball d'alguns dels nostres components a la FUB de Manresa.
Tot i que durant el curs 2013-2014 el pressupost del Departament d'Ensenyament destinat a formació permanent en centre s'acosta a 0 €, intentem donar respostes positives a les demandes que ens arriben.

Campus d'excel·lència internacional U A B