Patrimoni bibliogràfic

Com a Patrimoni Bibliogràfic considerem tots aquells documents que es conserven des dels inicis de la impremta fins el 1900. Aquests documents es solen ubicar en biblioteques públiques de titularitat estatal com les biblioteques nacionals i les de les comunitats autònomes.

A Catalunya disposem de la Biblioteca Nacional que s'encarrega entre d’altres tasques, de vetllar i difondre el patrimoni documental del país. Per això disposa d'un Catàleg Col.lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya: projecte de catalogació cooperativa obert a totes les institucions, tant públiques com privades, que poseeixen fons bibliogràfics de caràcter patrimonial. Incorpora registres de documents impresos des dels inicis de la impremta fins el 1900, conservats en biblioteques de Catalunya --tant de titularitat pública com privada-- independentment de la llengua i del país de publicació de les obres. Aquest catàleg no recull informació sobre publicacions periòdiques, mapes, material gràfic i música impresa. S'incrementa diàriament.

Aquest catàleg està integrat en la xarxa espanyola de catàlegs de patrimoni documental que dins la Biblioteca Nacional de España configuren el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, a través del qual podem consultar obres antigues originals de diferents matèries entre les que hi ha la veterinària.

Catàleg Col.lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya (CCPBC)

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliografico Español (CCPB)

Campus d'excel·lència internacional U A B