Objectius

La nostra entitat es planteja els següents objectius:

a) Recuperar la Història de la Veterinària mitjançant
- Col.lecció i estudi de tot tipus de material (llibres, arxius, material gràfic, revistes i documents, etc.) que tingui com a tema les activitats que ha realitzat la nostra professió al llarg del temps
- Catalogació i publicació de tot aquest material
La Biblioteca de la Facultat de Veterinària promourà i gestionarà:
- Adquisició de material bibliogràfic (llibres,documents en general)
- Subscripció a revistes especialitzades
- Col.lecció de material gràfic
- Donació de col.leccions privades
- Compra en mercat de llibre de vell
- Intercanvi amb altres biblioteques
- Digitalització de documents cedits o adquirits
Tot el material restarà a disposició de tothom que desitgui fer-ne un ús preferentment docent i investigador.

b) Donar a conèixer la nostra història dins i fòra de la nostra professió mitjançant publicacions, docència, xerrades, conferències, seminaris, etc. per tal de recuperar i dignificar el rol del Veterinari dins la nostra societat.
Promoure articles, treballs de recerca, així com la reedició de texts antics, material gràfic en col.laboració amb diferents institucions públiques i privades.

c) Promoure la docència: cal estudiar el passat per tal de conèixer-lo i aplicar la seva experiència al futur (Participar en les reformes dels plans d'estudi, com a matèria optativa de segón cicle ó curs monogràfic de tercer cicle) així com incidir en les reformes professionals i canvis laborals.

d) Recollir la terminologia d'ús veterinari dins l'àmbit dels Països Catalans -vocabularis, diccionaris.

e) Crear un MUSEU DE LA VETERINÀRIA on s'aplegui tot el material relacionat posible relacionat amb les nostres activitats: material quirúrgic, terapèutic, estris de ferrer, etc.
Allí s'hi podria mostrar el material permanentment així com realitzar-hi exposicions temrporals sobre temes monogràfics relacionats amb la nostra feina.

f) Fomentar actvitats públiques: integració dins la xarxa internacional d'Història de la Veterinària; potenciació de l'estudi de la Història de la Veterinària a totes les facultats de veterinària espanyoles i extrangeres.
Qüotes associats

Qüotes associats:

20 € /any

Seus
Seu social:
Secretari. DR. Marti Pumarola
ASSOCIACIÓ CATALANA D'HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA (ACHV)
Facultat de Veterinària. Campus Universitari UAB
08193-Bellaterra (Barcelona)
https://www.uab.cat/departament/medicina-cirurgia-animal/
Tf:93-581 14 21
Fax: 93-581 20 06
e-mail: marti.pumarola@uab.cat

Adscripcions membres
President: Jaume Camps Rabadà
ASSOCIACIÓ CATALANA D'HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA (ACHV)
e-mail: jaumecamps.vet@gmail.com

Junta Directiva

President: Jaume Roca i Torras
Secretari: Martí Pumarola i Batlle
Tresorer: Vicenç Allué Blanch
Vocals: Joaquim Gratacós i Prat
Jose Manuel Gutiérrez García
Francesc Lleonart Roca

e-mail ACHV: as.cat.histvet@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B