Biblioteques catalanes

Fons Grewe d´alimentació i gastronomia (Universitat de Barcelona)

El món agrari a les terres de parla catalana ( Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural)

Dr. Sabater Pi - Naturalista (Universitat de Barcelona)

Història de l'Ornitologia Catalana (Universitat de Barcelona-)

Fons Antic d'Agricultura UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)

Fons d'Història de la Veterinària (Universitat Autònoma de Barcelona)

Pharmakoteka (Universitat de Barcelona- Base de dades de medicaments antics)

Raco (revistes catalanes en obert)

Sciencia.cat(UB)

Patrimoni històric català encara poc conegut i estudiat: el constituït per les obres de caràcter científic i tècnic que van circular en llengua catalana —tant en redacció original com en traducció a partir d'altres llengües— durant els últims segles de l'Edat Mitjana i el primer Renaixement (ss. XIII-XVI).

Repositoris de les universitats catalanes:

https://www.recercat.net/directori

https://www.vives.org/ca/serveis/espai-de-coneixement/directori-de-tesis-i-materials-docents/

 

Campus d'excel·lència internacional U A B