ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA
AFERS SOCIALS
AGÈNCIES
AGRICULTURA &
DESENVOLUPAMENT
RURAL 
AIGUA
AJUDA HUMANITÀRIA
& PROTECCIÓ CIVIL
AMPLIACIONS
ASIL & REFUGIATS
ATUR
BENESTAR 
ANIMAL
BENESTAR &
QUALITAT DE VIDA
BREXIT
CANVI CLIMÀTIC
CANVI
D'HORA
CIUTADANIA
EUROPEA
CIUTATS
& URBANISME
COMERÇ 
EXTERIOR
COMITOLOGIA
COMPETÈNCIA
COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT
COOPERACIÓ
TERRITORIAL
CORRUPCIÓ &
FRAU
CRIM
ORGANITZAT
CRISI
CULTURA
DEMOCRÀCIA
DEMOGRAFIA
DIGITALITZACIÓ
DISCAPACITAT
DRET DE
LES DONES &
IGUALTAT
DE GÈNERE
DRET UE
DRET UE -
APLICACIÓ
DRETS HUMANS
DROGUES
ECONOMIA
ECONOMIA 
CIRCULAR
ECONOMIA
COL·LABORATIVA
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ
UNIVERSITÀRIA
ELECCIONS
2019
EMPRESA
& INDÚSTRIA
ENERGIA
ENVELLIMENT
ESPAI
ESPORTS
EURO
EUROESCEPTICISME
EUROPEISME
FAKE NEWS 
& DESINFORMACIÓ
FEDERALISME
FINANCES
FISCALITAT
FRONTERES
FUTUR UE
GLOBALITZACIÓ
GOVERNANÇA
ECONÒMICA
HABITATGE
HISTÒRIA
INFÀNCIA
INSTITUCIONS
INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL
INTERNET 
INVESTIGACIÓ
& INNOVACIÓ
JOVES
JUSTÍCIA
LGBTI
LLENGÜES
LLIURE 
CIRCULACIÓ
DE PERSONES
LOBBIES
MARS & RIUS
MEDI AMBIENT
MERCAT
ÚNIC
MERCAT
ÚNIC DIGITAL
MIGRACIONS
MINERIA
MINORIES
MOBILITAT
D'ESTUDIANTS
NACIONALISME
OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
PARTITS & GRUPS
POLÍTICS
PERIODISME
PESCA
POLICIA
POLÍTICA
POLÍTICA DE
COMUNICACIÓ
POLÍTICA
EXTERIOR
POLÍTICA
REGIONAL
 & DE COHESIÓ
PRESSUPOST
PROPIETAT
INTEL·LECTUAL
& PATENTS
PROTECCIÓ ALS
CONSUMIDORS
PROTECCIÓ
CIVIL
PROTECCIÓ
DE DADES &
PRIVACITAT
RACISME,
DISCRIMINACIÓ 
& XENOFÒBIA
REFERÈNDUMS
RELIGIONS
& LAÏCISME
SALUT
SECTOR
AUDIOVISUAL
SEGURETAT
ALIMENTÀRIA
SEGURETAT
& DEFENSA
SERVEIS
PÚBLICS
SÍMBOLS, 
VALORS
 & IDENTITAT
SOBIRANIA
TELECOMUNICACIONS
TERRORISME
TRANSPARÈNCIA
TRANSPORT
TREBALL
TURISME

 

Campus d'excel·lència internacional U A B