Fons bibliogràfic Antoni Reguant

Antoni Reguant va néixer a Sabadell. És enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona i llicenciat en Informàtica en la primera promoció de la Universidad Politécnica de Madrid. També va cursar estudis mercantils i de peritatge a l’Escola de Comerç de Sabadell. La seva trajectòria laboral s’ha desenvolupat en el món de l’empresa; i els últims anys professionals els ha dedicat a l’assessorament i l’organització de societats.

Però la gran passió i alhora el gran repte d’aquest empresari ha estat col·leccionar llibres, fonamentalment de matemàtiques, però també de física, química i ciència aplicada a l’enginyeria.

El 17 de gener de 2014, Antoni Reguant i la Universitat Autònoma de Barcelona van signar un contracte de comodat pel qual aquest singular col·leccionista cedia a la UAB gran part de la seva biblioteca personal, prop de 3.000 volums.

El Fons bibliogràfic Antoni Reguant es localitza a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia, dins la Sala de les Col·leccions Especials.

El fons es pot dividir en quatre seccions:

  1. Llibres de Batxillerat. Conté la pràctica totalitat de llibres de matemàtiques de batxillerat editats a Espanya des de 1938 fins a la dècada de 1970. No només conté els llibres de text de les diverses editorials, sinó totes les lleis ministerials referides a plans d’estudis, amb els diversos temaris. La vàlua d’aquesta col·lecció resideix en al seva completesa. És una font d’informació valuosíssima per conèixer la història de l’ensenyament mitjà de les matemàtiques a Espanya durant aquest període.

  2. Libres dels primers cursos de les carreres tècniques a Espanya de la primera meitat del segle XX (fins a la dècada dels 60). Conté la pràctica totalitat de llibres i apunts dels primers cursos de carreres tècniques a Espanya, alguns d’ells amb lletra cal·ligràfica del propi autor, fins a la dècada dels 60 (Rey Pastor, Puig Adam, etc.). Inclou també llibres de problemes i de solucions de problemes. Un dels principals valors de la col·lecció, com en el cas anterior, és la seva completesa.

  3. Llibres d’alta investigació matemàtica francesos i italians (amb alguns exemplars alemanys) del segle XIX i començament del XX. S’hi poden trobar, per exemple, obres de Poncelet, Monge, Cauchy, Hadamard, Borel, traducció francesa de les obres completes de Riemann, obres italianes de  Severi, d’Enriques, obres de Felix Klein en alemany. També hi ha obres de Elie Cartan, de Lichnerowicz, etc.

  4. Algunes revistes, com la Revista Hispano-Americana fins als anys 70. Entre les quals hi ha algunes edicions d’alt valor bibliogràfic.

Save

Campus d'excel·lència internacional U A B