ejemploera.jpg

EYLBID (2020-2021) és una associació estratègica formada per cinc institucions d'educació superior i una empresa. Aquesta associació se centra en una de les prioritats horitzontals de la Unió Europea: la inclusió social, en particular, en la mediació i interpretació lingüística i intercultural realitzada per adolescents.

Els nens i els adolescents tenen un paper important en els processos migratoris. L'escolarització i la immersió lingüística a la nova societat ajuden els nens a aprendre la llengua oficial (o llengües oficials) del nou país més ràpid que els seus pares. Per aquesta raó, aquests joves bilingües a les famílies s'encarreguen d'interpretar i traduir per intervenir en la comunicació entre ells i el món exterior, entre les comunitats minoritàries i majoritàries.

El projecte que es porta a terme a EYLBID remarca la conscienciació de l'existència d'aquests joves intèrprets a tot Europa. EYLBID contribuirà a donar visibilitat a aquest fenomen i empoderarà els joves intèrprets en els seus contextos escolars. En moltes ocasions, als nens i joves amb llengües maternes diferents de les oficials no se'ls dona valor ni rellevància en el context escolar. El projecte contribuirà a afavorir el respecte cap a la diversitat lingüística i la riquesa cultural i fomentarà una actitud flexible cap a la diversitat cultural i les tradicions.

EYLBID desenvoluparà materials que contribuiran a fomentar les competències lingüístiques, socials i interculturals. A més a més, aquests materials seran oberts per tal de seguir l'enfocament d'accés obert promogut per la Comissió Europea (COM2007 / 56, C2012 / 4890). El caràcter obert d'aquests materials servirà per plantar cara a la divisió social i permetre una inclusió més àmplia. Tal c om s'ha comentat, els recursos creats potenciaran el desenvolupament de les aptituds socials i interculturals perquè en el projecte s’adoptaran enfocaments multiculturals, multiformat i multimodals que generaran continguts en les llengües oficials dels països participants: castellà i català, italià, anglès i alemany. A més a més, els materials creats inclouran activitats en les llengües maternes dels joves estudiants, com el xinès, l'àrab, el turc, l'urdú, etc.

Tot això només serà possible gràcies a una combinació de socis que es complementen i que compten amb una llarga tradició de treball en els camps de la immigració, l'educació i la lingüística. Els antecedents dels socis garantiran que el projecte es desenvolupi de forma realista.

Campus d'excel·lència internacional U A B