El projecte de recerca “Ètica per a robots que ens cuiden” té com a principal objectiu la construcció d’un marc ètic per al disseny i utilització de robots socials de cura a Catalunya, en l’àmbit de la infància, la gent gran i la salut. El projecte parteix d’una perspectiva interdisciplinar, amb la voluntat de reflexionar i integrar la interseccionalitat entre les diferents disciplines i àmbits de recerca relacionades amb la robòtica social de cura. Per aquest motiu, en l’equip de recerca, liderat des d’una perspectiva sociològica, els investigadors i investigadores provenen de la filosofia, l’enginyeria, la sociologia, la infermeria i la psicologia.La investigació pretén reflexionar sobre la que sembla una inevitable incorporació de robots socials en les activitats e cura, amb la fita de construir un marc ètic en un context d’innovació multidisciplinar, en que el desenvolupament i l’aplicació tecnològica sembla que han estat previs a la reflexió sobre el model ètic i de cura vinculat amb aquest desenvolupament. Aquesta reflexió es realitzarà implicant en la recerca als diversos actors concernits amb el disseny i utilització de robots socials de cura en tres àmbits: la infància, la gent gran i la salut. 

La perspectiva teòrica utilitzada parteix de les reflexions i debats acadèmics desenvolupats des del Science and Technology Studies (STS), més concretament tot el corpus de coneixement relacionat amb la relació entre humans i màquines. Des d’aquesta perspectiva s’utilitzen les reflexions que integren l’ètica de la cura i l’ètica empírica en el desenvolupament de marcs ètics que guiïn les relacions entre les persones i les màquines. Com a procés de treball s’utilitzaran propostes desenvolupades des de la coneguda com a vision assessment, una proposta metodològica realitzada per identificar i avaluar les visions futures dels diversos actors concernits sobre una determinada tecnologia, amb la intenció de prevenir futurs no desitjats i, alhora, potenciar els més desitjats.

 

loadingvideo2.png

Campus d'excel·lència internacional U A B