Jornada Internacional Cos, Violència i Política

Primera sessió de la Jornada Internacional Cos, Violència i Política: Determinacions materials de la Subjectivitat a càrrec de Begonya Saez Tajafuerce (Filosofia), Jana Soler Libran (Filosofia) i Marie-Agnès Palaisi (Literatura). Organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona dins la línia de recerca sobre Estudis de Dones, Gènere i Queer.
Diàleg entre Enric Berenguer i Laura Frucella sobre la relació entre el Cos, el Subjecte i el Desig desde la psicoanàlisi lacaniana a la Jornada Internacional Cos, Violència i Política: determinacions materials de la subjectivitat. Organitzada per la línia de Recerca Estudis de Dones, Gènere i Queer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Diàleg entre Rithée Cevasco i Claudia González sobre la relació entre el Cos, el Subjecte i el Gaudi desde la psicoanàlisi lacaniana a la Jornada Internacional Cos, Violència i Política: determinacions materials de la subjectivitat. Organitzada per la línia de Recerca Estudis de Dones, Gènere i Queer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Diàleg entre Ana Cecilia González i Andrés Armengol sobre la relació entre el Cos, el Subjecte i el Real desde la psicoanàlisi lacaniana a la Jornada Internacional Cos, Violència i Política: determinacions materials de la subjectivitat. Organitzada per la línia de Recerca Estudis de Dones, Gènere i Queer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Campus d'excel·lència internacional U A B