Jornada Internacional Cos, Violència i Matèria

Primera sessió de la Jornada Internacional Cuerpo, Violencia y Materia. Genealogías del Feminicidio. Consideraciones desde el Sur Global a càrrec de Mariana Berlanga. Organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona dins la línia de recerca sobre Estudis de Dones, Gènere i Queer.
Segona sessió de la Jornada Internacional Cuerpo, Violencia y Materia. Genealogías del Feminicidio. Consideraciones desde el Derecho a càrrec de Cristina Sánchez, Patsilí Toledo i Lorena Garrido. Organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona dins la línia de recerca sobre Estudis de Dones, Gènere i Queer.
Tercera sessió de la Jornada Internacional Cuerpo, Violencia y Materia. Genealogías del Feminicidio. Consideraciones desde la Filosofia a càrrec de Carmen González, Núria Sara Miras Boronat i Begonya Saez Tajafuerce. Organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona dins la línia de recerca sobre Estudis de Dones, Gènere i Queer.
Campus d'excel·lència internacional U A B