Jornada Internacional Corpo-polítiques de la memòria

Entrevista realitzada a Esther Ferrer per la Jornada Internacional Corpo-Polítiques de la Memòria: Testimonis de Gènere, organitzada pel Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el marc de la línia de recerca d'Estudis de Dones, Gènere i Queer.
Entrevista a Fina Miralles per la Jornada Internacional Corpo-Polítiques de la Memòria: Testimonis de Gènere, organitzada pel Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el marc de la línia de recerca d'Estudis de Dones, Gènere i Queer.
Ponència a càrrec de Carme Font titulada "Sanar el cos, curar la paraula: auto-edició d’un corpus públic d’autora en la senectut" a la Jornada Internacional Corpo-polítiques de la Memòria: Testimonis de Gènere. Organitzada per la línia de Recerca Estudis de Dones, Gènere i Queer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ponència a càrrec de Begonya Saez Tajafuerce i Jana Soler Libran titulada "Ciberpolítica i memòria. El cos entre la dada i l'algoritme" a la Jornada Internacional Corpo-polítiques de la Memòria: Testimonis de Gènere. Organitzada per la línia de Recerca Estudis de Dones, Gènere i Queer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ponència a càrrec de Sonia Parella titulada "Migració forçada i necropolítica des d'una perspectiva de gènere" a la Jornada Internacional Corpo-polítiques de la Memòria: Testimonis de Gènere. Organitzada per la línia de Recerca Estudis de Dones, Gènere i Queer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ponència a càrrec de Ivan Flores i Marcela Hurtado titulada "Memoria y cuerpos en movimiento en la transformación del modelo neoliberal chileno 2010-2020" a la Jornada Internacional Corpo-polítiques de la Memòria: Testimonis de Gènere. Organitzada per la línia de Recerca Estudis de Dones, Gènere i Queer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ponència a càrrec de Maria José Contreras titulada "Practicando mis (des)memorias" a la Jornada Internacional Corpo-polítiques de la Memòria: Testimonis de Gènere. Organitzada per la línia de Recerca Estudis de Dones, Gènere i Queer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ponència a càrrec del Archivo de la Memoria Trans (Argentina) a la Jornada Internacional Corpo-polítiques de la Memòria: Testimonis de Gènere. Organitzada per la línia de Recerca Estudis de Dones, Gènere i Queer de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Campus d'excel·lència internacional U A B