Son i Estil de Vida Saludable

Continguts del curs:

Tema 1. El son

Tema 2. Característiques del son en els diferents estadis de desenvolupament

Tema 3. Trastorns del son

Tema 4. Avaluació del son

Tema 5. El son dins d'un estil de vida saludable

Tema 6. Pautes per un son saludable

Tema 7. Planificació, seguiment i avaluació d'un Programa de Son Saludable (PSS)

Campus d'excel·lència internacional U A B