Relaxació i Estil de Vida Saludable

Continguts del curs:

Tema 1. Estat òptim d'activació.

Tema 2. Pors i ansietat.

Tema 3. Què entenem per estrès?

Tema 4. La relaxació com a tècnica d'afrontament.

Tema 5. Altres tècniques d'afrontament.

Campus d'excel·lència internacional U A B