Postgrau en Estil de Vida Saludable

Continguts

Aquesta diplomatura de postgrau en Estil de Vida Saludable forma especialistes en els àmbits de la salut i de l'esport, en:

- La promoció i la instauració d'estils de vida saludables en la població general. 
- L'aplicació pràctica en la població general de programes per a la millora de l'estil de vida en relació a la salut, basats en la combinació d'activitat física/esportiva, conducta alimentària, hàbits de son i de gestió de l'estrès. 
- La gestió del procés d'estrès/recuperació dels esportistes.
- La tutorització virtual de la gestió d'un estil de vida saludable a partir de sistemes e-Health o mHealth, quan l'objectiu és la població general.
- La tutorització virtual en esportistes de la gestió del procés d'estrès/recuperació a partir del sistema e-SportLab, quan l'objectiu és l'esport.

Assignatures:

Activitat Física i Estil de Vida Saludable (6 ECTS, Obligatòria)

Dieta i Estil de Vida Saludable (6 ECTS, Obligatòria)

Relaxació i Estil de Vida Saludable (6 ECTS, Obligatòria)

Son i Estil de Vida Saludable (6 ECTS, Obligatòria)

Esport i estil de vida saludable (6 ECTS, Obligatòria)

Treball de fi de postgrau (6 ECTS, Obligatòria)


Itineraris:

La diplomatura de postgrau en Estil de Vida Saludable es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se directament a la diplomatura.
- Matricular-se a cadascun dels cursos que la formen i un cop superats matricular-se al treball de fi de diplomatura.

Campus d'excel·lència internacional U A B