Dieta i Estil de Vida Saludable

Continguts del curs:

Tema 1. Nutrició i nutrients

Tema 2. Alimentació i aliments

Tema 3. Conducta alimentaria

Tema 4. Conducta alimentaria: els altres aspectes

Tema 5. Conducta alimentaria saludable

Tema 6. Alimentació saludable en diferents estadis

Campus d'excel·lència internacional U A B