Cursos de Lliure Elecció

Els Cursos de Lliure Elecció en Estil de Vida Saludable són totalment a distància. Per tant, no hi ha classes ni avaluacions presencials. Cada curs consta d'un dossier amb els continguts teòrics, així com els exercicis dirigits i les proves d'avaluació per a cada una de les unitats didàctiques en les que es divideix el temari.

Tot el material es troba digitalitzat en una plataforma virtual molt interactiva anomenada Moodle, que a la vegada permetrà contactar amb professors, participació a fòrums i consultar enllaços d'interès.

Campus d'excel·lència internacional U A B