Activitat Física i Estil de Vida Saludable

Continguts del curs:

Tema 1. Estil de vida actiu i salut

Tema 2. Factors que determinen un estil de vida actiu

Tema 3. Estructura d'un programa d'intervenció per a potenciar un estil de vida actiu

Tema 4. Perfil d'activitat física i de la qualitat de vida

Tema 5. El perfil motivacional

Tema 6. El perfil de forma física

Tema 7. Seguiment del programa

Campus d'excel·lència internacional U A B