EnfoC&M

Fotografia científica i matemàtica

Què busquem quan fem una fotografia? Segurament el desig de "capturar" un moment especial, una situació, uns personatges, un lloc que ens inspira, captar a través d'un registre visual alguna cosa que ens interessa.

Pensar en una fotografia científica i/o matemàtica, té aquesta mateixa intenció, el desig de "capturar", en aquest cas, "un contingut que relacionem amb la física, la química, la biologia, les ciències ambientals, la geologia o la matemàtica" que percebem en el nostre entorn.

Endinsar-nos en aquest món ens possibilitarà el desenvolupament de molts processos, però un d’especialment rellevant des de l’educació és el creixement d’una mirada diferent, una mirada científica i matemàtica.

Mirar científica i  matemàticament vol dir ser capaços d’observar i descobrir que el món està ple de situacions, objectes, formes, llocs, que ens permeten connectar idees científiques i matemàtiques amb la realitat.

Sabem que els plantejaments i desafiaments actuals de l’Educació Científica i Matemàtica ressalten la necessitat de connectar les ciències naturals i les matemàtiques amb la realitat, amb la finalitat que els estudiants puguin donar-les-hi sentit, reconèixer-les com eines que permeten interpretar fenòmens o analitzar situacions; es per això, que considerem que un bon camí per aprendre a mirar científica i matemàticament és a través de les fotografies.

Tot això fa que una fotografia científica i/o matemàtica pugui esdevenir una eina didàctica potent per a l’aprenentatge i l’ensenyament de les ciències i de les matemàtiques.

És per això que des del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la UAB organitzem aquest concurs de fotografia científica i matemàtica. Només necessitem una fotografia i un títol que faci referència a la idea científica i/o matemàtica amb que l’autor/a connecta la imatge presentada.

Podeu trobar informació sobre les edicions anteriors del concurs, que es centrava en la fotografia matemàtica a aquesta web.

Campus d'excel·lència internacional U A B