EFECT members

Inna Kozlova (responsable del projecte, UAB)

Rodriguez-Inés, Patricia (UAB) 

Jaroslaw Krajka (SWPS) Professor del Departament de Lingüística Aplicada de la Maria Curie-Skłodowska University (MCSU) i del Departament d’Estudis Anglesos de la Warsaw School of Social Sciences and Humanities (SWPS). Imparteix cursos de metodologia de la docència de l’anglès i de l’Aprenentatge Assistit per Ordinador. Ha col•laborat amb la British Council, INSETT Programme i amb centres nacionals i internacionals (Regne Unit, Àustria) de formació docent.

— Membre de la International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL), Poland Computer Special Interest Group
— Membre de l’EUROCALL.
— Fundador i editor en cap de la revista electrònica Teaching English with Technology publicada per l’IATEFL Poland Computer Special Interest Group (http://www.iatefl.org.pl/call/callnl.htm).
— Membre del Consell Editorial de la revista The Teacher.
— Coeditor de Lublin Studies in Languages and Literatures.
— Membre del Consell de Revisió de la revista GEMA Online Journal of Language Studies (Malàisia).
— Membre del Consell de Revisió de la revista CORELL Computer Resources for Language Learning (Espanya) ISSN: 1988-1746
— Membre del Consell de Revisió de la revista TESL-EJ (Estats Units), ISSN 1072-4303.
— Membre del Consell de Revisió de la revista International Journal of Virtual and Personal Learning (Espanya), ISSN: 1988-1746.
— Membre del Consell de Revisió de la revista Language Value (Espanya).

Joan Miquel Verd Pericàs, PhD (UAB)

Jeroni Sureda Carrió, PhD (UAB)
Amb tres llicenciatures (Ciències Polítiques, Dret i Filologia Anglesa), Jeroni és el membre més antic del nostre equip de professors d’Anglès per a les Ciències Socials. Ha sigut durant molt s anys membre del Claustre de la Facultat, és troba molt vinculat als projectes institucionals de la Facultat i manté un contacte estret amb els professors dels departaments de Ciències Polítiques i de Sociologia i amb molts dels llicenciats.

Professora Margaret West (UAB)
Amb dues titulacions (BSc in Business Administration i BA in Spanish a la Universitat Washington and Lee, Estats Units), pertany a l’equip de professorat des de fa 18 anys. La seva trajectòria docent inclou classes d’anglès a empreses i institucions, com ara l’Escola Superior de Ciències Empresarials, l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Escola Superior d’Hostaleria, la qual cosa li atorga una àmplia experiència en l’anàlisi de les necessitats de grups d’alumnes i en l’elaboració de cursos a mida.

Professora Dolores Ruiz, MA (UAB)
Des de 1996 imparteix classes d’anglès a empreses i institucions, entre les quals destaquen l’European University i l’ESERP, Escola de Negocis. Va ser membre del grup de recerca CIEN (Comunicació Intercultural Estratègies de Negociació) del Departament de Filologia Anglesa i Germanística. Duu a terme regularment estades a l’estranger, sobretot a la Universitat d’Edimburg (Herriot Watt University), on actualment té la direcció de la seva tesi.

Maria Bernad Eustaquio (doctoranda UAB, becària del projecte) 

Judit Gracia Adrobau (alumna en pràctiques i posteriorment becària del projecte) 

Campus d'excel·lència internacional U A B