2021/2022

PROVA DE SEGUIMENT 2021/2022

Cada any es fa una avaluació del progrés dels doctorands mitjançant una prova de seguiment davant d’un tribunal compost per tres membres escollits entre el professorat doctor del Departament. És imprescindible superar-la per poder continuar els estudis de doctorat.
 
La prova de seguiment tindrà lloc el 9 de setembre de 2022. Les sessions seran virtuals.

Horari

 
Aspectes avaluables: la comissió del programa de doctorat ha acordat que els doctorands han de fer una presentació oral de l’evolució de la tesi, d’un màxim de 10 minuts, basada en l’informe escrit que han lliurat prèviament.
 

Documentació per a la prova de seguiment
 

Documentació que els doctorands hauran de pujar a la seva carpeta al OneDrive, fent servir l’enllaç que el departament els enviarà per correu electrònic abans del dia 5 de juliol de 2022

 1. Informe escrit del doctorand: format pdf, màxim de 2 pàgines (cal seguir el MODEL D’INFORME DEL DOCTORAND) 

 2. Currículum actualitzat: en format pdf seguint el model del CVde l’apartat de doctorands de la web del Programa).
  Els doctorands del Programa han de tenir activat i/o actualitzat el seu perfil a l’esmentat apartat de la web, mitjançant aquest aplicatiu en línia.
  En el cas excepcional que algú no vulgui publicar les dades a la web, caldrà que ho comuniqui a la coordinació i presenti un CV en format estàndard
 3. Acreditació dels mèrits al·legats: còpia escanejada (en un arxiu comprimit.zip o .rar) de tots els certificats que justifiquen els mèrits al·legats.
 4. Certificat signat del codi de bones pràctiques segons model adjunt, si escau. Els doctorands del primer seguiment han d'haver pujat a Sigma aquest document. Recordeu que teniu 3 mesos des de la seva admissió per pujar-ho. També l'haureu d'adjuntar a la carpeta del One Drive que compartirem des del departament per la resta de documentació.

Així mateix, el doctorand haurà de desar el seu informe i els certificats escanejats dels mèrits al·legats a la seva carpeta virtual a SIGMA
 

Documentació que els directors (amb el vistiplau del tutors, si escau) han de pujar a la carpeta de l’alumne al OneDrive, abans del 15 de juliol, fent servir l’enllaç que el departament els enviarà per correu electrònic:

 • Informe signat pel director (amb el vistiplau del tutors, si escau) Abans de la prova de seguiment el director o directors de tesi (amb el vistiplau del tutors) han d’emetre un informe confidencial sobre el progrés del doctorand, després d’haver llegit l’informe de seguiment d’aquest. Cal fer servir aquest MODEL D’INFORME DEL DIRECTOR. Així mateix, el director haurà de desar el seu informe a la carpeta virtual del doctorand a SIGMA.
   

Observacions importants:

 • Informació sobre l’activitat formativa dels alumnes del RD99/2011. Trobareu informació sobre l’activitat formativa a la web de doctorat.  
   
 • Les presentacions i els informes es poden fer en català, castellà o anglès.
 • En cas de voler acreditar mèrits que no formen part de l’activitat formativa obligatòria o optativa, cal presentar els certificats acreditatius al tribunal. Aquests mèrits només es valoraran en la prova de seguiment i no constaran oficialment a l’expedient.
 • Els estudiants hauran de pujar la documentació, a la seva carpeta, abans del dia 5 de juliol.
 • La coordinació comunicarà el resultat de la prova abans de l’inici de la matrícula del nou curs acadèmic.
 • Per qualsevol dubte o incidència, podeu enviar un correu a d.traduccio@uab.cat
 • En el cas que a la prova convocada hi hagi una avaluació negativa, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat convocarà a l’estudiant de doctorat afectat en el termini fixat per la normativa.

 
 

Campus d'excel·lència internacional U A B