Zihui Wang

 
Doctorands / Doctorandes
IMG
Títol de la tesi: El uso de redes sociales en la enseñanza-aprendizaje de lenguas: una propuesta para la expresión escrita en chino
Director/a: Dra. Helena Casas-Tost; Dra. Mireia Vargas-Urpí.
Data d'inscripció de la tesi: 2021/02/18
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

Les xarxes socials, que constitueixen una eina per relacionar-nos en el món virtual, són utilitzades per més de la meitat de la població espanyola i inconscientment s'han integrat a la nostra vida quotidiana. D’acord amb diverses investigacions, les xarxes socials poden ser una forma excel·lent d'aprendre llengües estrangeres. Això no obstant, l'estudi del xinès per part d’hispanoparlants mitjançant aquest mètode és encara un terreny per explorar, tot i l'interès creixent per l'estudi d'aquesta llengua a Espanya. En aquest sentit, ens agradaria oferir una proposta didàctica mitjançant l'ús de xarxes socials amb l’objectiu de millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de l'expressió escrita en llengua xinesa.

Les fases d’aquesta recerca estan inspirades en el model de recerca-acció. En primer lloc, farem una observació no participant de diverses assignatures de llengua xinesa del Grau d’Estudis de l'Àsia Oriental i del Grau d’Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura amb fitxes d'observació. Posteriorment, analitzarem les dades obtingudes de l'observació per buscar una possible solució als problemes identificats i proposarem l'ús de les xarxes socials en un entorn d'aprenentatge formal. A continuació, realitzarem un quasi-experiment amb estudiants de xinès de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB. Finalment, avaluarem l'efecte de la nostra proposta, tot analitzant totes les dades obtingudes a les fases anteriors i la perfeccionarem d’acord amb aquests resultats. De la mateixa manera, gràcies a l'anàlisi de totes les produccions escrites compilades de l'alumnat durant la nostra intervenció, formularem suggeriments per a la millora de l'ensenyament-aprenentatge del xinès.

Esperem inspirar el professorat de llengües estrangeres, a qui la pandèmia mundial ha afectat en gran mesura sobretot pel que fa a les metodologies docents, oferint-los una alternativa per potenciar la motivació l'alumnat mitjançant la interacció per escrit en un context autèntic, la qual cosa pot afavorir també la dinàmica de l’aula.

Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2020/10/09

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Llengua i literatura de l'Àsia Oriental
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Llengua i literatura de l'Àsia Oriental
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca:

-

Publicacions:

Wang, Zihui. (2020). Propuesta para el aprendizaje de chino con redes sociales [Proposta per a l'aprenentatge del xinès amb les xarxes socials]. Treball de Fi de Màster. Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: https://ddd.uab.cat/record/229083.

Comunicacions a congressos: Wang, Zihui. (1 de juliol de 2022). El uso de redes sociales en la enseñanza-aprendizaje de lenguas: una propuesta para la expresión escrita en chino [L'ús de les xarxes socials a l'ensenyament-aprenentatge de llengües: una proposta per a l'expressió escrita en xinès]. El XIIè Simposi Internacional de Recerca Jove en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis de l'Àsia Oriental. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
Campus d'excel·lència internacional U A B