Leian Du

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Censura y traducción literaria durante la Revolución Cultural China (1966-1976)

Director/a: Dra. Montserrat Bacardí i Tomàs
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2020/02/12
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Castellà
Resum: Aquesta investigació té l’objectiu d’estudiar la censura de la traducció literària durant la Revolució Cultural Xinesa (1966-1976). S’abordaran dos plans de censura: la censura externa i la censura interna. Dit d’una altra manera: la censura imposada pels mecenatges i l’autocensura duta a terme per part dels mateixos traductores. S’analitzaran les setanta-set traduccions literàries publicades durant aquest període històric i polític: aspectes com l’època, el país i la llengua d’origen, l’autor, el tema, les dades editorials de les traduccions publicades, els paratextos i el traductor o els traductores. Així mateix, s’establiran percentatges de les traduccions en diverses llengües amb la finalitat d’esbrinar si les relacions diplomàtiques i el nivell de desenvolupament d’un país afecten la introducció i la popularització d’una versió. Finalment, es presentaran detalladament els invisibles treballadors –els traductores– i les seves principals contribucions a la traducció.
Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2019/10/01

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Història de la traducció i la interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): -
Campus d'excel·lència internacional U A B