María Eugenia Larreina Morales

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Accesibilidad a los videojuegos para personas ciegas y con baja visión

Director/a: Dra. Carme Mangiron Hevia
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2020/04/21
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Castellà
Resum: Malgrat els avenços tecnològics i el gran creixement que ha experimentat la indústria, els videojocs no ofereixen sistemàticament opcions d'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. Entre elles, les persones cegues i amb baixa visió són les que s'enfronten a més barreres derivades d'aquest mitjà altament visual i interactiu. Els objectius de la tesi doctoral "L'accessibilitat als videojocs per a persones cegues i amb baixa visió", integrada en el projecte Researching Audio Descripció: Translation, Delivery and New Scenarios (RAD), són investigar el panorama actual de l'accessibilitat als videojocs a Espanya, descriure el perfil, preferències i necessitats dels jugadors cecs i amb baixa visió i analitzar la viabilitat d'oferir opcions accessibles des del punt de vista dels desenvolupadors de videojocs. Les dades quantitatives s'obtindran mitjançant qüestionaris en línia. Si es considera necessari, es realitzaran entrevistes i grups focals. A partir d'aquesta informació, s'elaboraran pautes per millorar l'accessibilitat als videojocs, a través de la possible aplicació de l'audiodescripció i d'altres opcions. D'aquesta manera, s'espera contribuir al fet que les persones cegues i amb baixa visió puguin gaudir d'experiències gratificants en jugar a videojocs, exercint el dret de l'accés a l'oci, la cultura i la informació de totes les persones.
Becari: SI
Tipus de Beca: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2019)
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2020/03/12

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: -
Comunicacions a congressos:

-

Campus d'excel·lència internacional U A B