Yuchen Liu

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

The translation of audio description scripts from Spanish to Chinese: a reception study

Director/a: Dra. Sara Rovira-Esteva, Dra. Helena Casas-Tost.
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2020/02/12
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Anglès
Resum: L'audiodescripció (AD) a la Xina es troba encara en un estat molt incipient. En vista que un dels problemes que ha d'afrontar en l'actualitat és l'escassetat de voluntaris que redactin els guions d'AD (GADs) (Tor-Carroggio, 2020), proposem investigar una nova manera de crear AD a la Xina: la traducció de GADs ja existents en altres idiomes al xinès. Aquest mètode ja ha estat explorat i fins i tot ha estat testat mitjançant estudis de recepció en d’altres països i ha obtingut resultats positius (López Vera, 2006; Jankowska, 2015), si bé alguns autors han subratllat la necessitat de localitzar la traducció ateses les diferències lingüístiques i Culturals del públic receptor.
La tesi s'articularà en tres fases principals. La primera consistirà en la creació del corpus paral·lel de pel·lícules audiodescrites en xinès i en castellà, a partir del qual es crearà una base de dades. La segona fase comprèn l'anàlisi del corpus dels GADs en tots dos idiomes per detectar diferències i similituds. Aquesta anàlisi ens permetrà elaborar un document de consulta en forma de guia de bones pràctiques per a persones xineses que es dediquen a la traducció de GADs de l'espanyol al xinès. La tercera fase de la tesi consistirà en un estudi de recepció que posarà a prova l'efectivitat de la guia esmentada per poder determinar l'acceptació de l'AD resultant a la Xina.
Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2019/10/01

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: Liu, Y., and Tor-Carroggio, I. ( 2022). Comer, beber, amar… y comparar. Análisis contrastivo de la audiodescripción en chino y español: un estudio de caso. Onomázein.
Comunicacions a congressos:

-

Campus d'excel·lència internacional U A B