Zhimeng Bai

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Las antologías traducidas de poesía femenina entre las culturas china, hispanoamericana, española y catalana

Director/a: Dra. Montserrat Bacardí Tomàs
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2020/02/12
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Castellà
Resum: La traducció de poesia femenina entre les cultures xinesa, hispanoamericana, espanyola i catalana mitjançant antologies va començar durant els anys vint de segle passat amb la publicació de Poesia xinesa, recopilada per Apel·les Mestres en català. Des d'aleshores fins al 2018, han sorgit aproximadament quaranta antologies que contenen poemes escrits per dones, que han facilitat al món hispànic el coneixement de la dedicació de les dones xineses a l'àmbit poètic.
A l’inrevés, les antologies recopilades en xinès de la poesia femenina hispanoamericana, espanyola i catalana van aparèixer més tard, a causa de la situació inestable i turbulenta viscuda a la Xina abans de la fundació de la República Popular. Durant els anys seixanta, setanta i vuitanta, la Xina va establir relacions diplomàtiques amb Espanya i els països llatinoamericans. Les noves circumstàncies van estimular la traducció i la recopilació d'antologies dedicades a les obres de poetes hispanoamericanes, espanyoles i catalanes, que va començar amb la publicació de l'Antología poética de Gabriela Mistral, l’any 1986.
Així doncs, l’objectiu general de la tesi és estudiar la traducció de la poesia femenina entre les cultures xinesa, hispanoamericana, espanyola i catalana a partir de les antologies existents. A més, definim els objectius específics de la investigació com:
1. Establir una biobibliografia de totes les poetes recopilades en les antologies.
2. Contextualitzar les poetes i els seus poemes. Estudiar les intertextualitats i les influències.
3. Establir una biobibliografia de cada un dels traductors dels poemes.
4. Elaborar un corpus de tots els poemes traduïts de les poetes.
5. Estudiar la periodització de publicació de les antologies per mostrar l'evolució de la traducció de la poesia femenina al llarg de la història.
6. Cerca els punts en comú i les diferències dels poemes traduïts per trobar les raons per les que han estat seleccionats i els progressos en la poesia i la ideologia femenines.
Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2019/09/30

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Història de la traducció i la interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: "Breve análisis de las teorías que se presentan en la traducción de Hong Lou Meng al castellano: Sueño en el pabellón rojo” , publicado en la revista Estudio comparativo de la innovación cultural (Wen Hua Chuang Xin Bi Jiao Yan Jiu), 2020, Tomo III, p. 95-96. ISSN 2096-4110.
Comunicacions a congressos: -
Campus d'excel·lència internacional U A B