Macarena Dehnhardt Amengual

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi: Análisis del las políticas de traducción y la comunicación mediada de los ámbitos educativo y sanitario, en el contexto de inmigración haitiana en Chile.
Director/a: Dra. Marta Arumí Ribas, Dr. Albert Branchadell Gallo.
Tesi en cotutela:  
Data d'inscripció de la tesi: 2019/ 01/21
Tesi europea: Si
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

La tesi doctoral té com a objecte d'estudi les polítiques de traducció que s'han desenvolupat a Xile, davant de l'arribada d'immigrants haitians al país i com aquestes es concreten en iniciatives específiques de comunicació mediada, en dos àmbits dels serveis públics: el sanitari i l'educatiu.
La investigació s'origina amb l'arribada sostinguda de migrants haitians a Xile des de l'any 2010, els que han incrementat de manera exponencial des del 2014, constituint en l'actualitat, el 14,3% de la població estrangera que resideix al país. Aquest augment ha comportat diverses qüestions referents a la interacció entre el país d'acollida i el grup migrant, sent una de les més rellevants la que té a veure amb la barrera lingüística que es genera entre haitians i xilens en els serveis públics. Això es deu al fet que la primera llengua del col·lectiu d'Haití és el kreyòl, mentre que Xile posseeix com a llengua oficial de facto l'espanyol, el que significa que no hi ha referències a la seva oficialitat a cap legislació. No obstant això, tots els documents governamentals i les lleis, així com la comunicació entre l'Estat i els seus habitants es realitza en aquest idioma (Zajícová, 2017, pàg. 179). Per això resulta rellevant abordar com és que es gestionen aquests obstacles comunicatius entre les dues parts.
Per abordar l'objecte d'estudi exposat, ens basarem en les metodologies i el marc teòric que ens aporten les disciplines de la Interpretació als Serveis Públics i la Política de Traducció. La nostra anàlisi partirà de les dades recollides a partir de la realització d'entrevistes semi-estructurades a diferents actors dels serveis públics (proveïdors del servei, usuaris, autoritats), així com de la informació disponible en diferents documents estatals que abordin el tema de les polítiques de traducció.

Becari: SI
Tipus de Beca: Becas Chile - ANID
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/10/10

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions:

-

 

Comunicacions a congressos: -
Campus d'excel·lència internacional U A B