Matteo Mandis

 
Doctorands / Doctorandes
Títol de la tesi: La posición de la literatura traducida en un sistema literario minorizado: el caso sardo
Director/a: Dra. Montserrat Bacardí i Tomás
Tesi en cotutela:  
Data d'inscripció de la tesi: 2019/01/22
Tesi europea: Si
Idioma de la tesi: Castellá
Resum:

La traducció literària com a fenomen semiòtic es manifesta sempre sota condicions culturals i sociològiques relatives al sistema d'acolliment. Aquestes condicions constitueixen un marc canònic que orienta les modalitats de selecció i recepció de les obres que es tradueixen, dutes a terme per un conjunt d'agents interrelacionats: institucions, editorials, traductors, públic. Alhora, la literatura traduïda compleix amb certes funcions que determinen la seva posició central o perifèrica, segons la terminologia de Itamar Even-Zohar, dins del polisistema cultural d'arribada. La mateixa integració del polisistema fa possible que la traducció literària jugui un paper que interessa també el nivell lingüístic. En aquest sentit, semblen interessants els casos de sistemes lingüístics i literaris minoritzats en fase de formació o consolidació dins d'una situació de diglòssia. Per això, l'estudi té com a objectiu la determinació de la posició de la literatura traduïda en el cas concret del sistema literari del context lingüístic de Sardenya, l'estat del qual de diglòssia respecto a l'italià afecta des de fa segles la consolidació de l'idioma sardo. A través d'una anàlisi descriptiva del sistema literari sardo emmarcat en un enfocament interdisciplinari entre les teories del polisistema (Even-Zohar), de la recepció literària (Hans Robert Jauss) i del camp literari (Pierre Bourdieu), s'abordarà en primer lloc el corpus d'obres literàries traduïdes en sardo entre el 2010-2019, per descriure la seva posició respecto al cànon i el conjunt de relacions i agents que la determinen. La hipòtesi a comprovar suggereix que la literatura traduïda ocupa una posició primària en el sistema literari sardo, ja que produeix beneficis en termes d'ampliació i prestigi, afavorint d'aquesta forma la consolidació del sistema lingüístic.

Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/10/05

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions:

-

 

Comunicacions a congressos: -
Campus d'excel·lència internacional U A B