María Jiménez Andrés

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

ICT for refugees and the use of pictograms to overcome the linguistic barrier

Director/a: Dra. Pilar Orero, Dra. Blanca Arias-Badia.
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2019/01/21
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Anglès
Resum: En 2016, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) va cridar a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per abordar les necessitats dels refugiats. Com a resultat, en els darrers anys, hi ha hagut un augment en el nombre d'eines de TIC destinades a les poblacions de refugiats i persones migrades. Les poblacions de refugiats són un grup heterogeni amb diverses necessitats, nivells d'alfabetització i capacitats lingüístiques, i cal adaptar aquest tipus d'eines per fer-les accessibles a tots els membres d'aquest col·lectiu.
L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és la creació i incorporació d'un llenguatge no verbal a les eines de TIC, específicament aplicacions mòbils, per garantir una comunicació efectiva. Mitjançant l'ús de pictogrames, aquest llenguatge no verbal permetrà la comunicació amb usuaris no alfabetitzats i amb usuaris que parlen idiomes que no inclou l'aplicació.
Becari: SI
Tipus de Beca: EU-funded project: REBUILD
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/11/30

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: Arias-Badia, B., Jimenez-Andres, M. (2019). Can accessible ICT tools foster migrant integration in European countries?. EuroScientist, [online]. Available at: https://www.euroscientist.com/can-accessible-ict-tools-foster-migrant-in... [Accessed 13 Jun. 2019].
Comunicacions a congressos:

Jimenez-Andres, M. The digital
companion: accessibility, communication and information hub for migrants, local population and
Public Administrations. Fulfilling Indigenous Peoples' and Minority Rights to
Culture and Language 2018, School of Advanced Study, University of London, 11th October 2018. 

Jimenez-Andres, M. The digital companion: accessibility, communication and information hub for migrants, local population and Public Administrations. Digital Diasporas: Interdisciplinary Perspectives
International Conference, School of Advanced Study, University of London, 6- 7th June 2019.

Jiménez-Andrés, María. Does culture influence ICT-use? A study with refugee communities in southern Europe. International Association for Languages and Intercultural Communication, Universitat de Valencia, Valencia, 20-22 November.

Campus d'excel·lència internacional U A B