Núria Massot Melet

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

L’adquisició de les competències transversals en la formació de tecnologies de la traducció

Director/a: Dra. Anabel Galán Mañas
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2019/04/29
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Català i anglès
Resum: La finalitat de la recerca que es vol dur a terme en el marc de la tesi doctoral és analitzar quines són les competències transversals necessàries en l’àmbit de la formació en tecnologies de la traducció. La importància de les competències transversals rau en la necessitat que tenen els titulats d’adaptar-se als requisits de la indústria i als ràpids avenços tecnològics, facilitant, així, no només la transició de la universitat al món laboral, sinó també la seva capacitat d’adaptació a les evolucions del mercat de la traducció.

Així, l'objectiu principal de la tesi és analitzar les competències transversals necessàries en l’àmbit de les tecnologies de la traducció per tal de sistematitzar-ne el seu desenvolupament i la seva avaluació a l'aula de tecnologies de la traducció.

La tesi es durà a terme mitjançant una investigació-acció participativa. En primer lloc, s’identificaran les competències transversals que exigeix el mercat de la traducció, així com les competències transversals que s’adquireixen a l’aula de tecnologies de la traducció, mitjançant dades tant del professorat com de l’alumnat. Del professorat es recolliran dades mitjançat un mapa de competències, el qual inclourà un buidatge de les activitats d’aprenentatge. Aquestes dades es complementaran amb un qüestionari d’autoavaluació a l’alumnat seguit d’un grup de discussió. A continuació, s’elaborarà una proposta de formació de competències transversals per a l’aula de tecnologies de la traducció. Tot seguit, s’implementarà la proposta a l’aula i se n’avaluarà la seva efectivitat. Finalment, es revisarà la proposta.

Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/10/05

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Formació en traducció i interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: -
Comunicacions a congressos: Massot, Núria. An overview of translation technology training at MA level in the UK. 1st Annual Conference of the Association of Programmes in Translation and Interpreting Studies of the UK and Ireland (APTIS), Aston University, Birmingham, 23-24 November 2018.
 
Campus d'excel·lència internacional U A B