Joan Ferrarons i Llagostera

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

La traducció de literatura ídix contemporània

Director/a: Dra. Montserrat Franquesa i Gòdia
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2019/04/29
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Català
Resum: L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar la representació de la identitat cultural asquenazita en la traducció de literatura ídix contemporània. Les llengües d’arribada que cobreix la nostra recerca són l’alemany, l’anglès, el castellà i el francès. Concretament, (a) estudiarem com es traslladen els topònims, partint de la relació de la cultura asquenazita amb el territori de l’Ídixland, els conceptes de diàspora i exili, i llur representació en les traduccions; (b) compararem els diferents mètodes de transliteració, transcripció o adaptació fonicogràfica emprats per a traslladar antropònims a d’altres idiomes; i (c) examinarem críticament la subordinació a l’hebreu com a llengua de referència en la traducció de realia religiosos i les causes d’aquesta supeditació. Finalment, la nostra recerca clourà amb propostes concretes i raonades per al trasllat al català d’aquestes categories de termes.
Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/10/13

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: Maison de la culture yiddish (París, 23/7/2018 – 10/8/2018): Estudi de llengua i literatura ídix, amb èmfasi en l’obra de Fròyim Kaganovski i l’evolució històrica de la Hagode.
Publicacions: Joan Ferrarons i Llagostera (2020): «Muts i a la gàbia: reflexions al revers de la “Carta al pare”». Dins Franz Kafka: «Carta al pare», Barcelona: Angle, 2020, pàg. 89-102.
Joan Ferrarons i Llagostera (2020): «Recursos en línia per a la traducció» [recurs en línia]. URL: http://www.joanferrarons.com/docs/recursos.pdf.
Joan Ferrarons i Llagostera (2019): «Breu balanç crític de la traducció alemany-català de literatura contemporània». Quaderns: revista de traducció, 26, pàg. 123-134.
Joan Ferrarons i Llagostera (2019): «“El castell” de Kafka: una nova traducció a partir de la versió manuscrita». Visat, 27/28, pàg. 31-32.
Joan Ferrarons i Llagostera (2014): «Reaccions a “El naixement de la tragèdia”: un recorregut a través de testimonis.» Dins Friedrich Nietzsche: «El naixement de la tragèdia o hel·lenisme i pessimisme», Leipzig: Cedres Vermells, 2014, pàg. 159-203.
Joan Ferrarons i Llagostera (2012): «Ontologia del temps: dos debats en la tradició analítica». Alia, revista de estudios transversales, 1, pàg. 67-80.
Comunicacions a congressos: Joan Ferrarons i Llagostera: «Joan Fontcuberta i Gel: una vida dedicada a la traducció». Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 11/11/2019.
Joan Ferrarons i Llagostera: «¿Es traducir reescribir?». Festival Séfer del Llibre Jueu, Associació Cultural Mozaika, Casa Adret (Barcelona), 22/9/2019.
Joan Ferrarons i Llagostera: «“La lliçó d’alemany” de Siegfried Lenz». Festival Séfer del Llibre Jueu, Associació Cultural Mozaika, Casa Adret (Barcelona), 21/9/2019.
Joan Ferrarons i Llagostera: «Toponyms, ideology and translation». X Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis de l’Àsia Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona, 21/6/2019.
Joan Ferrarons i Llagostera: «Les traduccions (o manca de traduccions) de literatura contemporània alemanya en català». VIII Jornades sobre Traducció i Literatura, Universitat Autònoma de Barcelona, 17-18/10/2018.
Joan Ferrarons i Llagostera. «Pragmatism against relativism». SET Philosophy Group, Londres, 7/6/2018.
Joan Ferrarons i Llagostera. «El filòsof metge i el filòsof artista». Barcelona Pensa, Universitat de Barcelona, 16-21/11/2015.
Joan Ferrarons i Llagostera. «La cuina del traductor». GETCC, Universitat Autònoma de Barcelona, 25/11/2014.
Campus d'excel·lència internacional U A B