Irene Hermosa Ramírez

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Mapa histórico y actual de la audiodescripción operística en España

Director/a: Dr. Miquel Edo Julià
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2019/04/08
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Castellà
Resum: L'objecte d'estudi de la tesi se centra, en concret, en el recorregut històric i actual de l'audiodescripció operística en el marc estatal. L'accessibilitat a l'òpera per mitjà dels serveis d'AD porta desenvolupant-se activament al Liceu de Barcelona des de la temporada 2004-2005. Des de llavors i fins a la data, diversos membres del grup de recerca TransMedia Catalonia han participat en l'avenç cap a la integració social en l'òpera en l'esmentat teatre, o bé investigant els primers estadis de la seva pràctica i proposant solucions alternatives com els audiosubtítols (Orero 2007 ), o bé elaborant directament i locutant en persona les audiodescripcions (2007-2018). Es disposa així d'abundant material que sistematitzarem per discernir línies de tendència i denominadors comuns i diferències entre els diversos audiodescriptors. L'anàlisi resultaria, però, pobra si es limités exclusivament a la història de l'AD al Liceu. Per això es pretén ampliar-ho a la resta de l'Estat. Si el buit investigador radica al Liceu en l'estudi del material, a la resta de l'Estat se situa un o diversos passos més enrere: demanarem el material utilitzat al Teatro Real i el Teatro de la Zarzuela de Madrid, i més enllà d'aquestes tres fonts caldrà investigar des de zero, ja que no se sap ni on ni quan s'ha practicat l'AD operística. El que ens proposem és, en suma, recopilar un corpus el més ampli possible, que ens permeti traçar un mapa descriptiu del llenguatge característic de la modalitat tal com aquesta s'ha dut a terme a Espanya des dels seus inicis fins avui.
Becari: SI 
Tipus de Beca: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2019)
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2019/03/05

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions:

-

Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.):

-

Campus d'excel·lència internacional U A B