Mohammed Jasim Aal-Hajiahmed

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Cognitive processes in simultaneous interpreting from english into arabic and from arabic into english. A study of problems and interpreter strategies.

Director/a:

Dra. Marta Arumí Ribas

Tesi en cotutela: Dra. Anna Gil-Bardají
Data d'inscripció de la tesi: 2019/04/29
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Anglès
Resum: En un intent d'especificar els problemes que els intèrprets professionals i estudiantils es troben durant la interpretació simultània de l'anglès a l'àrab i de l'àrab a l'anglès i les estratègies utilitzades per resoldre aquests problemes, a més a més, l'efecte de la direccionalitat té en la interpretació de l'anglès a l'àrab i de Àrab a l'anglès, realitzaré un estudi experimental per a dos grups d'interpretadors professionals i estudiants. Els temes seran sol·licitats per omplir un primer qüestionari, demanant informació general sobre el seu perfil (edat, sexe, llengua primera, idiomes professionals, formació i experiència professional).
Abans de reproduir el discurs als estudiants i als professionals, l’instructor o experimentador de classe llegirà una introducció al tema que se'ls donarà juntament amb instruccions sobre com realitzar l’exercici. Immediatament després, els subjectes realitzaran un exercici d’interpretació simultània de l’anglès a l’àrab i viceversa. Completaran l’exercici de forma individualitzada, un darrere l’altre, sense tenir l’oportunitat d’escoltar les versions dels seus companys de classe o companys. Es faran enregistraments d’àudio de les seves actuacions, i immediatament després se'ls donarà el qüestionari de post-interpretació sobre la tasca d’interpretació. L’objectiu principal d’aquests qüestionaris serà obtenir dades preliminars que s’utilitzin per a aquesta investigació. El segon qüestionari inclourà dos tipus de preguntes:

- final obert (que provoca informació sobre la utilitat de la introducció del instructor sobre el tema, els coneixements previs sobre el tema, les dificultats relacionades amb la concentració i la memòria, la satisfacció amb la presentació)
- La naturalesa pròxima es preocuparà pels problemes percebuts per professionals i estudiants en cadascuna de les fases d'interpretació simultània (fase de recepció i fase de producció) segons diferents paràmetres (velocitat, temàtica, terminologia, estructura, cultura, etc.) i estratègies aplicades (conscients, inconscients).

Les gravacions dels temes es transcriuran amb el sistema de transcripció de Jefferson. Es durà a terme una anàlisi en profunditat de la transmissió dels textos representats. Aquesta anàlisi es basarà en un conjunt d’indicadors per al seguiment i l’avaluació del rendiment concret i general de la mostra. Partint de la informació recollida dels qüestionaris i de l'anàlisi dels enregistraments de l'assignatura, aquest estudi respondrà a les preguntes de recerca i assolirà els seus objectius principals i específics.

Becari: SI
Tipus de Beca: UAB
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/11/26

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): -
Campus d'excel·lència internacional U A B