Mina Ebrahimi Erdi

 
Doctorands / Doctorandes
IMG
Títol de la tesi: Variation Criteria in a Translation-Oriented Term Base from a Political Corpus in English and Persian: Translation of Sensitive Concepts
Director/a: Dra. Anna Aguilar-Amat, Dra. Patricia Rodríguez Inés.
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2018/01/01
Doctorat internacional:  
Idioma de la tesi: Anglès
Resum:

Es tracta d’un estudi basat en corpus sobre terminologia i metàfores que es troba en textos polítics perses i es compararà les troballes amb les que es troben al corpus anglès. El corpus persa consta de gairebé 15 milions de paraules recopilades en debats parlamentaris i notícies polítiques publicades a les dues principals agències de notícies de l'Iran amb afiliacions polítiques diferents. La principal eina utilitzada en aquest estudi és Sketch Engine.

Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/01/01

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos especialitzats
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions:

-

 

Comunicacions a congressos: Mina Ebrahimi Erdi. Creating Terminological Resource: Importance & Limitations. TOTH 2019, condillac organization at University Savoie Mont-Blanc (Chambery, France), 6th and 7th of June 2019
Mina Ebrahimi Erdi. Corpus-Based Research: Persian Pro-Conservative Concepts and their Implications for Translation. XI Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2019) at a Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València (València), 15th to 17th May 2019
Mina Ebrahimi. Variation Criteria in a Translation-Oriented Term Base from Political Corpora in English and Persian. X International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies and East Asian Studies at Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona), 21st June 2019
Campus d'excel·lència internacional U A B