Olga Jeczmyk Nowak

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

La adquisición de estrategias cognitivas de traducción. Un estudio experimental en el caso de la traducción del francés al español

Director/a: Dra. Amparo Hurtado Albir, Dr. Christian Olalla-Soler
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2018/01/29
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Castellà
Resum: En el marc del Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals de la Universitat Autònoma de Barcelona, es persegueix presentar un projecte d’investigació sobre l’adquisició d’estratègies cognitives per la resolució de problemes de traducció escrita.
En aquest sentit, la nostra investigació es basa en els següents objectius específics:
• establir el marc conceptual de la investigació de les estratègies cognitives
• descriure i definir les estratègies cognitives
• identificar com evolucionen les estratègies cognitives a mesura que s’adquireix la Competència Traductora.

Per això, en centrem en:
• estudiar la noció d’estratègia en disciplines afins a la Traductologia
• analitzar la noció d’estratègia en Traductologia i en estudis empírics que s’hagin realitzat com Königs (1987) o Lachat Leal (2003), entre d’altres
• esbrinar com funcionen les estratègies traductores cognitives: quines estratègies s’utilitzen durant el procés de traducció escrita i per què, quan, com i amb quin resultat
• investigar com evolucionen les estratègies en el procés d’adquisició de la Competència Traductora.

Com a resultat d’una investigació prèvia sobre les estratègies cognitives de traducció (Jeczmyk Nowak 2016), es va poder concloure:
• que falta unificar les denominacions i definicions existents, així com la carència d’una classificació precisa aplicable a les estratègies cognitives;
• que falta realitzar un estudi empíric rigorós de les estratègies cognitives de traducció i del seu procés d’adquisició.

Es realitzarà un estudi experimental amb estudiants de traducció de diversos cursos del grau de T/I i amb traductors professionals. Els subjectes hauran de traduir un text del francès a l’espanyol amb problemes prototípics i emplenar un qüestionari sobre les estratègies que han utilitzat. Prèviament a l’experiment, s’efectuarà un estudi exploratori i un estudi pilot.

Els resultats de la investigació podran revertir en una millor formació de traductors, ja que permetran identificar quines tasques i instruments es poden incorporar en la formació per tal de desenvolupar estratègies.

Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2017/10/05

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Cognició en traducció i interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Formació en traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca:

Máster Universitario en Traducción, Interpretación y Estudios Interculturales. Especialidad de Investigación en Traductología y Estudios Interculturales, Universitat Autònoma de Barcelona, 2015-2016

Unidad de Coordinación de Terminología Directorio General de Traducción del Parlamento Europeo, Luxemburgo, 01/10/2016 – 31/03/2017.

Publicacions: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): • Olga Jeczmyk Nowak. “Documentación: la elección de fuentes fiables”. 1a Jornada para Futuros Traductores, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, 25/04/2016 – 27/04/2016

• Olga Jeczmyk Nowak. “Blogs y estrategias en redes sociales”. Workshop of terminology, blogging and social media, Unidad de Coordinación de Terminología del Directorio General de Traducción del Parlamento Europeo, Luxemburgo, 06/03/2017.

• Olga Jeczmyk Nowak. “Cognitive strategies for the resolution of translation problems”. Ier Congrès Mondial de Traductologie: La Traductologie, une discipline autonome, Université Paris-Nanterre, París, 10/04/2017 – 14/04/2017.

• Olga Jeczmyk Nowak. “Estrategias cognitivas para la resolución de problemas de traducción”. VIII Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción, Interpretación, Estudios Interculturales y Estudios de Asia Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 30/06/2017.

• Olga Jeczmyk Nowak. "Un estudio empírico sobre la adquisición de estrategias cognitivas para resolver problemas de traducción". IV Congreso Internacional sobre investigación en Didáctica de la traducción, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 20/06/2018-22/06/2018.

• Inscripción y certificado de asistencia a la 4ª Jornada luxemburguesa de traducción e interpretación organizada por la Asociación Luxemburguesa de Traductores e Intérpretes, 28/09/2019.

• Olga Jeczmyk Nowak. “The power of storytelling or how to connect better with your clients”. BP20 Online Translation Conference, 21/04/2020-24/04/2020.

• Olga Jeczmyk Nowak. Aceptación de la comunicación: “La adquisición de estrategias cognitivas en la formación de traductores: qué piensan los estudiantes para resolver problemas de traducción” en el V Congreso Internacional sobre investigación en Didáctica de la traducción del 08/07/2020 al 10/07/2020 en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona. El congreso se aplaza para julio de 2021 debido a las restricciones de la Covid-19.

Campus d'excel·lència internacional U A B