María del Valle Guerra

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi: El impacto de las industrias culturales de Asia Oriental en América Latina. Estudio de caso de los grupos musicales Mayday (China) y SuperJunior (Corea del Sur)
Director/a: Dra. Amelia Sáiz López, Dr. Joaquín Beltrán Antolín
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2017/10/02
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

L'objectiu d'aquest projecte d'investigació és analitzar la recepció a Amèrica Llatina de la música pop d'Àsia Oriental. En l'escena musical d'Àsia Oriental a l'activitat d'actors privats es suma una forta presència estatal -encara que amb rols diferents-, coincidint en el contingut axiològic dominat pels valors confucians que transmeten en els seus productes artístics, tant mitjançant missatges explícits com implícits a través de les seves accions.
La ideologia confuciana i els valors que fonamenta són una de les claus de la "esfera cultural sínica" d'Àsia Oriental. Els valors confucians han experimentat canvis, transformacions i adaptacions al llarg del temps, però continuen sent útils per a l'ordre social i es difonen tant en l'educació formal com en les creacions de la producció cultural d'una manera més o menys directe i intens.
La línia conductora que va néixer amb el J-Pop (pop japonès) en la dècada de 1990, es va transformar en Hallyu o "onada coreana" el 2000, que al seu torn va influir posteriorment en el corrent de C-Pop (pop xinès) . Les tres evolucions de la música pop a l'Àsia Oriental han tingut un impacte endavant a escala global en el seu avanç ideològic cultural. La seva recepció i constant creixement a Amèrica Llatina concorde a la seva presència a les xarxes socials d'internet, nombre d'actuacions musicals i públic assistent a concerts i reunions locals, així ho demostra.
En aquesta investigació s'analitzaran, per una banda, els patrons culturals que distingeixen aquests grups musicals, al costat de les característiques de la indústria musical pop d'Àsia Oriental a nivell local i global; i, d'altra, la recepció i impacte dels grups en la societat i joventut llatinoamericanes a partir de treball de camp amb observació participant, entrevistes en profunditat, anàlisi de xarxes socials d'internet, etc.

Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2017/11/07

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Sociedad, política y relaciones internacionales de Asia Oriental
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Cultura, pensamiento e interculturalidad de Asia Oriental
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: Guerra, María del Valle & Fernández, Paula (2017), When Hallyu Meets Argentina 's Open TV. Perceptions, Awareness, and Behavior Change of Hallyu Fans in the Aftermath of K-drama Viewing, Korean Regional Sociology, vol.18, no.2, pp. 57-81. 
Comunicacions a congressos:

Guerra, María del Valle, “L'Impacte de la Música Pop de Corea: una immersió en valors confucians en la seva arribada a la República Argentina”. XI Congrés Nacional d'Estudis Coreans - Rosario. 29 i 30 de juny 2018.

Guerra, María del Valle, “K-Pop versus C-Pop, valores confucianos en la juventud argentina”, Ponència presentada al X Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis de l'Àsia Oriental. Universitat Autònoma de Barcelona, 21 de juny de 2019 

Campus d'excel·lència internacional U A B