Juan Francisco Silvente Muñoz

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

La traductologia catalana contemporània

Director/a: Dra. Montserrat Bacardí i Tomàs
Data d'inscripció de la tesi: 2018/05/04
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Català
Resum:

La traductologia catalana s'insereix en un context europeu occidental que comença a perfilar-se de manera clara a partir del segle XIX, quan sorgeix l'expansió industrial, comercial, científica i tècnica, i s'internacionalitzen les relacions diplomàtiques, tècniques i científiques, acompanyades de la creació de les primeres organitzacions internacionals, que permeten la multiplicació i la diversificació dels intercanvis entre llengües. Com és evident, aquesta situació facilita l'expansió de la traducció i que sigui present en cada vegada més àmbits. 

La traducció catalana ve d'una llarguíssima tradició empírica i, molt a poc a poc, al llarg del segle XIX, fa les seves aportacions teòriques, sobretot a partir de la pròpia experiència personal. La revolució modernista hi dona l’impuls definitiu. S’instaura, i perdura en el temps, la figura de l'escriptor-traductor. El cas català té la particularitat d'haver hagut de suportar dues dictadures en ple segle XX. Fou especialment punitiva la segona, la dictadura franquista, que perdurà molt més enllà de les conseqüències directes que la segona guerra mundial va deixar en la història recent dels països europeus implicats. És indubtable que aquesta constricció històrica i social repercuteix molt directament tant en l'evolució literària catalana com en la traductològica. 

Entenem que l'objectiu prioritari i general, caracteritzar la traductologia catalana contemporània, requereix complementar-se amb quatre objectius concrets o específics, que són els següents:

1. Analitzar els principals factors de desenvolupament de la traductologia catalana contemporània, des del segle XIX fins a l'actualitat.

2. Analitzar les aportacions traductologiques més rellevants del període.

3. Establir els trets definitoris més remarcables de la traductologia catalana contemporània.

4. Descriure la traductologia catalana, segons les etapes més significatives, en el marc de les traductologies europees occidentals.

 
Becari: NO  
Tipus de Beca: -  
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/02/19  
   

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

 
Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Història de la traducció i la interpretació  
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació  
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -  
Línia secundària de recerca: -  
   
Estades predoctorals de recerca: -  
   
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): -  
   
Campus d'excel·lència internacional U A B