Irene Tor Carroggio

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Estudio de recepción de voces sintéticas en la audiodescripción en China / Reception study on synthetic voices applied to audio description in Chinese.

Director/a: Dra. Sara Rovira-Esteva, Dra. Helena Casas-Tost.
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2018/02/01
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Castellà - Anglès
Resum: El compromís de la societat envers l’accessibilitat està enfortint-se arreu del món, sobretot arran de l’aprovació de la Convenció sobre els Drets de Persones amb Discapacitats per part de les Nacions Unides el 2006, que emfasitza especialment el dret a la informació i a la comunicació, àrees en les quals la traducció audiovisual té una importància clau. En els darrers anys, els continguts audiovisuals són potser un dels àmbits en els quals es fan més esforços en aquest sentit, ja que estan experimentant una gran expansió i han de ser adaptats a persones amb tot tipus de discapacitats sensorials als teatres, cinemes, museus, televisions, etc. Gràcies a serveis com ara la subtitulació per a sords i l’audiodescripció per a persones cegues o amb baixa visió, aquestes persones poden accedir a informació que, d’una altra manera, els seria impossible de gaudir.

Cal destacar que, tot i que l’audiodescripció aplicada a productes audiovisuals ―que és el tema sobre el qual vertebra aquesta tesi― ja compta amb uns quants anys de trajectòria i de recerca a Europa i als EUA, a la Xina és, en comparació, un àmbit que encara es troba en estat embrionari, malgrat ser el país amb més persones discapacitades del món segons l’Organització Mundial de la Salut. Val a dir que l’oferta d’aquest servei d’accessibilitat al país és irregular, és a dir, com que no existeix una legislació concreta sobre aquest tema, cada ciutat l’ofereix o no segons les seves possibilitats (cal recordar que les diferències socioeconòmiques entre ciutats a la Xina poden ser molt grans). No obstant això, cal aclarir que sí existeix una llei sobre accessibilitat (Llei sobre Protecció de les Persones Discapacitades de la República Popular de la Xina, aprovada el 1990 i revisada el 2008), l’article 43 del Capítol 5 de la qual resulta especialment pertinent de cara a la tesi, atès que justifica la recerca que proposem: “El govern i la societat han d’adoptar les següents mesures per enriquir la vida espiritual i cultural de les persones discapacitades: (…) Oferir programes de televisió en llengua de signes, programes de ràdio especialment dissenyats per a persones discapacitades i afegir subtítols o narracions a més programes de televisió i pel·lícules”. 

Tot i que l’audiodescripció existeix a la Xina des de fa uns anys i ha aconseguit fites gens menyspreables pel que fa a l’abast del servei a ciutats com ara Shanghai i Hong Kong, encara no s’ha abordat en l’àmbit acadèmic de forma àmplia. Existeixen alguns investigadors que han analitzat de manera descriptiva la situació d’aquest servei d’accessibilitat aplicat al cinema a grans ciutats com ara Hong Kong, Beijing i Shanghai, però podem dir que, fins el moment, a la Xina encara no s’han fet experiments científics de cap tipus ni recerca sobre la recepció amb usuaris.

És en aquest context que s’inscriu aquesta tesi, que té per objectiu conèixer tot allò que envolta l’audiodescripció de productes audiovisuals a la Xina i avaluar, mitjançant experiments, una possible solució ―l’ús de veus sintètiques― que podria abaratir els costos d’aquest servei d’accessibilitat i posar-lo més fàcilment a l’abast de totes les persones cegues o amb baixa visió xineses.

Becari: SI
Tipus de Beca: PIF
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2017/10/01

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Llengua i literatura de l'Àsia Oriental
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: Matamala, A., Orero, P., Rovira-Esteva, S., Casas-Tost, H., Morales, F., Soler-Vilageliu, O., Agulló, B., Fidyka, A., Segura, D., Tor-Carroggio, I. (2018). User-centric approaches in access services evaluation: profiling the end user. Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources Evaluation (LREC 2018), p. 1-7
Comunicacions a congressos: Irene Tor-Carroggio. "Accessibility Services on TV: User Satisfaction with Catalan-language Broadcasters". International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies and East Asian Studies, Bellaterra, 29 June 2018.
Campus d'excel·lència internacional U A B