Anita Fidyka

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Audio description (AD) in immersive environments

Director/a: Dra. Anna Matamala
Data d'inscripció de la tesi: 2018/02/23
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Anglès
Resum:

L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és comprendre les possibles formes d'integració dels serveis d'accessibilitat en entorns immersius. Especialment, aquesta tesi doctoral se centrarà en la implementació de l’audiodescripció (AD) i els audiosubtítols (AST) en vídeos 360°. Aquest mitjà és nou i les seves possibilitats encara s’estan definint. Els vídeos 360° s'apliquen en diferents indústries, amb l'objectiu d'entretenir, informar i educar al públic. 
Com l'accessibilitat als mitjans de comunicació (MA) es considera un instrument per garantir els drets humans, beneficiant no només a persones amb discapacitat, sinó a altres grups com ara persones grans, migrants, parlants d'idiomes estrangers i minories lingüístiques (Greco 2016), els vídeos 360 ° han de proporcionar continguts i plataformes accessibles per atendre les necessitats de públics amb diferents tipus de necessitats. 
Tenint en compte que les tecnologies immersives es troben en una etapa molt inicial de desenvolupament i explotació, aquesta investigació adoptarà una metodología centrada en l'usuari que tingui en compte les necessitats i expectatives dels usuaris finals, i considerarà els serveis d'accés com a part del procés de producció.

 
Becari: SI  
Tipus de Beca: European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme
 
 
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/02/23  
   

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

 
Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació  
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació  
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -  
Línia secundària de recerca: -  
   
Estades predoctorals de recerca: -  
   
Publicacions:

Jankowska, A., Szarkowska, A., Krejtz K., Fidyka A., Kowalski J., Wichrowski M. (2017). "Smartphone app as a museum guide. Testing the Open Art application with blind, deaf, and sighted users", in "Rivista internazionale di tecnica della traduzione n.19 ", Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2017, pp. 113-130

Matamala, Anna; Orero, Pilar; Rovira-Esteva, Sara; Casas-Tost, Helena; Morales, Luis Fernando; Soler-Vilageliu, Olga; Agulló, Belén; Fidyka, Anita; Segura, Daniel; Tor-Carroggio, Irene (2018) "User-centric approaches in access services evaluation: profiling the end user". In Ineke Schuurman, Leen Sevens, Victoria Yaneva and John O'Flaherty (eds) ISI-NLP2 (Improving Social Inclusion using NLP: Tools, Methods, Resources) 2018 Workshop Proceedings. Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources Evaluation (LREC 2018). Paris: ELRA, 1-7.

Fidyka, A. & Matamala, A. (2018). Audio description in 360º videos: Results from Focus Groups in Barcelona and Kraków. Translation Spaces 7(2), pp. 285–303. doi:10.1075/ts.18018.fid

Fidyka, A. & Matamala, A. (2019). Production of access services in immersive content : understanding the needs of audio describers. Hikma 18(2), pp. 277-300. doi: 10.21071/hikma.v18i2.11683

 
     
Comunicacions a congressos:

Jankowska, A., Fidyka A., Psiuk, A. & Stanisławska-Kloc, S. (2017). Audio description legally-speaking. Conference paper at I Media Accessibility Platform International Conference (5-6 October 2017, Afundación, Vigo)

Fidyka, A. (2018). Audio description in 360º videos: results from a focus group in Barcelona. Conference paper at 9th International Symposium of Young Researchers (29 June 2018, Barcelona)

Fidyka, A. (2019). Audio description in 360º videos : results from preliminary tests. ARSAD (20 March 2019, Barcelona)

Fidyka, A. (2019). Production of AD in 360° videos: results from usability tests. Media for All 8 (17-19 June 2019, Stockholm)

 
   
Campus d'excel·lència internacional U A B