Daniel Segura Giménez

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

Estudio de recepción en los usuarios de una plataforma de crowdsourcing para la interpretación en lengua de señas catalana

Director/a: Dra. Helena Casas-Tost i Dra. Sara Rovira-Esteva
Data d'inscripció de la tesi: 2018/01/29
Tesi europea: SI
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

Des de la seva primera aparició en el famós article de Howe (2006), “The rise of crowdsourcing”, el concepte de crowdsourcing ha cridat l’atenció dels acadèmics de tots els camps del saber. S’ha escrit, una gran quantitat d’articles, llibres i tesis doctorals explorant les possibilitats que té aquesta tecnologia dins de la nostra professió, tot i que la majoria d’aquest treballs només se centren en l’estudi de la traducció interlingüística.

En els darrers anys ha crescut la demanda, per part d’associacions de sords signants, d’interpretació en llengua de signes catalana a la televisió. Tot i així, aquesta llengua està molt infrarepresentada en aquest mitjà. A més, molts usuaris de LSC consideren de gran importància promoure el seu idioma i cultura, i pensen que tenir accés a materials adaptats en LSC seria molt beneficiós.

L’objectiu principal d’aquesta tesis es demostrar les possibilitats del crowdsourcing coma Font proveïdora de serveis d’accessibilitat. Durant el doctorat, crearé un prototip de plataforma de crowdsourcing a la que diversos participants voluntaris podran compartir les seves interpretacions en LSC. Després, duré a terme un estudi de recepció en els usuaris finals d’aquests continguts adaptats, per tal de demostrar que la qualitat d’aquestes traduccions és acceptable i que el crowdsourcing es una tecnologia viable de creació de continguts en LSC.

 
Becari: SI  
Tipus de Beca: PIF  
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2017/02/10  
   

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

 
Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació  
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció  
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -  
Línia secundària de recerca: -  
   
Estades predoctorals de recerca: -  
   
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): -  
   
Campus d'excel·lència internacional U A B