Kei Matsushima

 
Doctorands / Doctorandes
IMG
Títol de la tesi: La cultura de la risa: Estudio comparativo sobre el humor en las producciones audiovisuales japonesas y españolas
Director/a: Dr. Blai Guarné
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2017/07/25
Tesi europea:
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

La hipòtesi de partida de la present investigació és que, malgrat la distància existent entre la cultura japonesa i l'espanyola, les temàtiques humorístiques de les produccions audiovisuals de tots dos països són considerablement similars, encara que la reacció que susciten en l'audiència a la qual es dirigeixen és diferent. Aquesta disparitat de reaccions constitueix un reflex de contextos socials específics en els quals el rerefons cultural juga un paper rellevant. A fi de validar aquesta hipòtesi em proposo desenvolupar els següents objectius específics:
1) Identificar i analitzar els temes recurrents en les produccions audiovisuals humorístiques japoneses i espanyoles actuals, considerant especialment els elements culturals presents en la seva formulació.

2) Comprendre de quina manera es vinculen aquests temes a la comicitat estàndard en les produccions audiovisuals dels dos països i explorar les característiques que integren la idea de l'humor en ambdues societats.

3) Formular una reflexió sobre la posició que ocupen les produccions audiovisuals de contingut humorístic en la construcció d'imaginaris culturals distintius a cada societat.
Amb el propòsit de desenvolupar aquests objectius, realitzaré una anàlisi comparativa de les produccions audiovisuals còmiques de gran consum a Espanya i Japó, observant específicament els programes de televisió a nivell nacional protagonitzats per humoristes professionals. Així mateix, el disseny i el desenvolupament de la recerca poden incloure altres tipus de produccions com ara pel·lícules, vídeos, espectacles, periòdics, setmanaris, revistes, contes, novel·les o pàgines electròniques, com a materials auxiliars.

Becari: No
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2016/11/02

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Cultura, pensamiento e interculturalidad de Asia Oriental  
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Sociedad, política y relaciones internacionales de Asia Oriental
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions:

-

 

Comunicacions a congressos: -
Campus d'excel·lència internacional U A B