Alfonso Sánchez Romera

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

The middle class in urban China: Construction, practices and representations

Director/a: Dr. Joaquín Beltrán Antolín, Dra. Amelia Sáiz López.
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2016/11/16
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Anglès
Resum: Nous grups socials han sorgit a la República Popular de la Xina (RPX) després de les reformes econòmiques desenvolupades per Deng Xiaoping l’any 1978. Des de llavors, i d’una manera creixent, els grups de classe mitjana han estat objecte d’estudi per part del món acadèmic. Tanmateix, aquest fenomen social ha sigut analitzat i qüestionat tant com a estructura socioeconòmica, com estil de vida identitari i com element discursiu de l’economia política. Tenint en compte tots els estudis publicats sobre la classe mitjana dintre i fora de la RPX, l’objectiu principal d’aquesta recerca rau en analitzar la construcció de la classe mitjana xinesa a partir de l'avaluació de les pràctiques i representacions socials de classe mitjana sorgides a Beijing a finals del anys noranta del segle passat. El marc teòric sobre el qual es desenvolupa aquesta recerca és el de la concepció de Pierre Bourdieu sobre les classes socials i els estils de vida, concretament els conceptes d’habitus i capital. Així doncs, aquesta investigació es proposa no només ajudar a l’enteniment del canvi econòmic i social a les societats urbanes contemporànies, sinó també contribuir a una entesa més àmplia de la classe i el seu paper al canvi social de la RPX.
Becari: SI
Tipus de Beca: Taiwan Fellowship 2019. Confucius China Studies Program, Research PhD Fellowship 2017-2018
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2016/11/02

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Societat de l'Àsia Oriental
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Economia de l'Àsia Oriental
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca:

I. Renmin University of China, Beijing (September 2017 – December 2018). Research work: collecting data and conducting semi-structured interviews with members of the Chinese middle classes_ II.

Academia Sinica, Institute of Sociology, Taipei (January 2019- June 2020). Research work: collecting data and conducting semi-structured interviews with members of the Taiwanese middle class.

Publicacions: Sánchez Romera, Alfonso (2020). “El discurso oficial de la clase media china en Renmin Wang.” Revista de Investigaciones Sociológicas, REIS (en premsa)
Comunicacions a congressos:

Sanchez Romera, Alfonso. “The New Middle Class in Urban Taiwan: Construction, Practices and Representations” – SEASIA Biennal Conference 2019, Academia Sinica, Taipei. December 5-7, 2019.

Sanchez Romera, Alfonso. “New Middle Class in Taiwan, a Comparison Study with China” – 2019 Association of International Relations, the Institute of Diplomacy and International Affairs (the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of China, Taiwan), Taipei. November 30, 2019.

Sanchez Romera, Alfonso. “New Middle Class in Urban China: Construction, Practices and Representation” – 2018 Confucius China Studies Program PhD Forum, Confucius Institute Headquarters / Hanban, Renmin University of China, Beijing. June 7-8, 2018.

Sanchez Romera, Alfonso. “Mai Shenfen in Contemporary China: the emigration of wealthy Chinese to Spain” - II International Workshop on Chinese Migration in Spain, East Asian Studies & Research Centre (CERAO), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. July 13-14, 2017.

Sanchez Romera, Alfonso. “Class Formation in Contemporary China: from petty bourgeoisie before 1949 to Middle Class’ Quality in Post-reform China” - 8th International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies and East Asian Studies, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. June 30, 2017.

Sanchez Romera, Alfonso. “Chinese Middle Class in the People`s Daily: Pseudo-Happiness, Capital Possession and Habitus Connection” - 14th EastAsiaNet Research Workshop, Center for East Asian Studies, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. April 20, 2017.

Campus d'excel·lència internacional U A B