Sabrina Battipaglia

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi:

The Ainu Ethnicity in Contemporary Japan.

Director/a: Dr. Blai Guarné Cabello (Universitat Autònoma de Barcelona)/ Dra. Chiara Luna Ghidini (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale")
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2016/07/14
Tesi europea: -
Idioma de la tesi: Anglès
Resum: La meva tesi doctoral se centra en l'estudi de la representació i la mercantilització de la cultura tradicional Ainu als museus etnològics i pobles reconstruïts al Japó.
 

 

Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2015/10/01

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos especialitzats
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: Cultura, pensament i interculturalitat de l'Àsia Oriental
Línia secundària de recerca: Societat de l'Àsia Oriental
Estades predoctorals de recerca: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): * "The Ainu towards recognition as ‘indigenous population’ ", in Il Giappone, Volume XLIX [2009], Rome-Naples 2011, pp. 161- 169) [ISSN 0390-6647].
** "The Russian approach to Ezo and Japan according to the historiography based on Russian sources", in Il Giappone, Volume L [2010], Rome-Naples 2012, pp. 7-26 [ISSN 0390-6647].
*** "The division of Ainu territories between Russia and Japan in early Russo-Japanese Treaties of the late nineteenth", in Il Giappone, Volume LI [2011], Rome-Naples 2013, pp. 51-60) [ISSN 0390-6647].
   
Campus d'excel·lència internacional U A B