Aeshah Mohammed Alzamil

 
Doctorands / Doctorandes
Doctorands
Títol de la tesi: Translation Competence: The Relationship between Undergraduate Arabic/English Translator Training Curricular Content and Current Market Demands in Saudi Arabia
Director/a: Dr Patricia Rodríguez-Inés, Dr Christian Olalla Soler.
Tesi en cotutela: -
Data d'inscripció de la tesi: 2020/02/12
Doctorat internacional: -
Idioma de la tesi: Anglès
Resum:

A causa dels canvis constants que es produeixen en els requeriments de la indústria de la traducció, cal desenvolupar contínuament els currículums de formació dels traductors per produir traductors professionals qualificats al mercat laboral. És a dir, aquests currículums han d’incorporar de forma més específica les competències de traducció actualment requerides als mercats laborals locals i mundials. Per tant, proposo realitzar un estudi per investigar les competències de traducció actualment exigides al mercat de la traducció saudita, tal com perceben els traductors professionals que treballen a l’Aràbia Saudita, els formadors de traductors i els responsables de la traducció que treballen a set universitats saudites: la Princess Noura University (PNU), Universitat King Saud (KSU), Imam Muhammad ibn Saud University Islamic (IMSIU), King Khalid University (KKU), University of Jeddah, Prince Sultan University (PSU) i Effat University i segons els anuncis i descripcions de treball publicades a l'Aràbia Saudita. A més, l'estudi pretén considerar si hi ha mancances en els plans d'estudis de formació de traductors àrab / anglès de les set universitats saudites en termes de manca de competències i raons per a aquesta deficiència, tal com perceben els seus formadors de traductors i els que prenen decisions de currículums de traducció. L’estudi també busca explorar les competències de traducció dels estudiants de final de carrera adquirits, tal com es perceben als seus programes de traducció àrab / anglès de les universitats esmentades. L’estudi també pretén identificar les competències de traducció incorporades als currículums d’aquests programes per descobrir fins a quin punt el contingut curricular de formació de traductors d’àrab / anglès en aquestes universitats compleix les demandes actuals del mercat de traducció saudita per contribuir al desenvolupament de continguts curriculars en formació de traductors a l'Aràbia Saudita, produint traductors professionals altament qualificats per al mercat de treball saudita.

Becari: SI
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2019/10/01

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: -
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions: -
Comunicacions a congressos: -
Campus d'excel·lència internacional U A B