Rafael Antonio Flores Paz

 
Doctorands / Doctorandes
Títol de la tesi: El proyecto formativo del Han Kitab: técnicas, métodos y objetivos
Director/a: Dr. Joaquín Beltrán Antolín
Tesi en cotutela:  
Data d'inscripció de la tesi: 2018/10/01
Tesi europea: Si
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

El present projecte de tesi s'inscriu dins el camp dels estudis sobre l'islam a la Xina i té com a tema central la investigació de les tècniques, mètodes i objectius del projecte formatiu islàmic xinès denominat Han Kitab, Tradició textual promoguda per lletrats islàmics hui que amb fins educatius i de divulgació doctrinal es va originar a la Xina entre els segles XVI i XVIII i el desenvolupament continua fins al dia d'avui.

Becari: NO
Tipus de Beca:  
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2018/09/19

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Cultura, pensament i interculturalitat de l'Àsia Oriental
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Llengua i literatura de l'Àsia Oriental
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: ReIReS – Research Infrastructure on Religious Studies. ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES-SORBONNE, París, 17-22 de febrero de 2019.
Publicacions:

Flores Paz, Rafael (2018) “La estatua de Confucio: renacimiento y difusión del confucianismo en Latinoamérica y en el mundo”, en Xu Shicheng y Eduardo Daniel Oviedo, eds., Foro Internacional sobre Confucianismo. I Simposio Internacional en Lima sobre Diálogo entre las Civilizaciones de China y América Latina. Edicions Bellaterra, Barcelona, pp. 215-240.

Comunicacions a congressos:

- “Confucian religious elements from the Collection of Literary Works of the Cheng brothers”. European Academy of Religion Annual Conference 2019. Bolonia, 5 de marzo de 2019.

- “The presence of divinity in the Chinese commentary of the Samkhya Karika” European Academy of Religion First Annual Conference, 2018. Bolonia, 5 de marzo de 2018

- "The religious phraseology in translations: adapt and adopt to convince". I International Congress of Phraseology and Translation in Hispanic America. Lima, 2018

- "The Neo-Confucian eclecticism: translation and analysis of Understanding the Meaning of humanity 识 仁 篇 and Letter of Stabilization Nature 定性 书 of Cheng Hao 程 颢 (1032-1085)". XVI International Congress of ALADAA. Lima, 2018.

- " Paramārtha (499-569) and the Buddhist translation project from Sanskrit to Chinese". XVI International Congress of ALADAA. Lima, 2018.

Campus d'excel·lència internacional U A B