Yuting Lu

 
Doctorands / Doctorandes
IMG
Títol de la tesi: Fray Juan Cobo y los dominicos españoles traductores del chino en Filipinas a finales del siglo XVI (1587-1613)
Director/a: Dr. Francesc Parcerisas
Tesi en cotutela:  
Data d'inscripció de la tesi: 2015/03/04
Tesi europea: NO
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

L'objectiu central d'aquesta tesi és analitzar les figures dels traductors dominics, ¨pares ministres dels sangleyes¨, pioners a la fi del segle XVI i començaments del segle XVII de la traducció entre el xinès i l'espanyol en el context filipí. Es tracta d'un grup de religiosos espanyols que no només es van preocupar per la conversió dels residents xinesos a Filipines sinó que també es va dedicar a l'aprenentatge de la seva llengua, així com a la comunicació bidireccional entre ambdues cultures mitjançant les seves activitats traductores. Entre els sis eclesiàstics estudiats, Juan Cobo destaca per la seva iniciativa de traducció de la primera obra xinesa a la llengua castellana en la història de la traducció, Beng Sim Po Cam.
Situat en un marc general historiogràfic, en el treball pretén adoptar, però, unes perspectives a cavall entre la traductologia, la sociologia i la psicologia social amb els seus respectius avantatges metodològics, per construir un discurs postcolonial que possibiliti el diàleg entre tres temes persistents de la ciència humanística que amb prou feines han estat vinculats de manera sistèmica: la traducció, la missió i la colonització. Per això i mitjançant l'exemple dels dominics, examinarem en primer lloc el rerefons general de l'expansió espanyola al segle XVI, en què els dominics van jugar papers importants i van desenvolupar tota una tradició traductora. En centrar-nos en el context filipí, documentarem i analitzarem les complexes relacions socials en què es van produir les traduccions dominicanes, amb una atenció especial a les informacions bio-bibliogràfiques dels missioners, proporcionant a més un estudi de les tècniques utilitzades en aquestes obres per traduir tant conceptes religiosos cristians com filosòfics xinesos. Per indagar la recepció a Espanya de la seva traducció de les obres xineses, conclourem la tesi amb la revisió de les sis reedicions modernes de Beng Sim Po Cam.

Becari: NO
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2015/10/13

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Història de la traducció i la interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Publicacions:

-

Comunicacions a congressos: Yuting Lu. "Traducir lo pagano. El nombre de Dios en la traducción castellana del libro chino Beng Sim Po Cam del dominico Fray Juan Cobo en Filipinas a finales del siglo XVI". 1st International Congress “Culture from a Multidisciplinary Perspective", UAH, CEDCS, GIMEC, Madrid, 16 de marzo, 18 de marzo, 2017.

Yuting Lu. "Traducir lo pagano. El nombre de Dios en la traducción castellana del libro chino Beng Sim Po Cam del dominico Fray Juan Cobo en Filipinas a finales del siglo XVI". VIII Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores en Traducción, Interpretación, Estudios Interculturales y Estudios de Asia Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona, 30 de junio, 2017.

Campus d'excel·lència internacional U A B