Yue Xi

 
Doctorands / Doctorandes
a
Títol de la tesi: La recepción de la traducción de los referentes culturales: las traducciones al inglés y al castellano de la novela 三国演义 (Romance de los Tres Reinos)
Director/a: Dra. Lucía Molina
Data d'inscripció de la tesi: 2016/05/13
Tesi europea: No
Idioma de la tesi: Castellà
Resum:

L'objectiu general d'aquesta investigació és analitzar, mitjançant experimentació empírica, la recepció de la traducció dels referents culturals presents en la novel•la 三国演义 (Romanç dels Tres Regnes).

Aquest objectiu general es concreta en:

1. Esbrinar quins referents culturals aconsegueixen una major comprensió per part dels lectors i quins una menor, quin tipus de referents són, a quin àmbit cultural pertanyen.

2. Indagar la relació entre el coneixement cultural del destinatari i el grau de comprensió dels referents culturals.

3. Indagar la relació entre les tècniques utilitzades pels traductors i el grau de comprensió dels referents culturals per part dels receptors

El nostre corpus està format pel text original 三国 演义 (Romanç dels Tres Regnes), els seus dos traduccions a l'anglès Romanç of the Three Kingdoms de C.H. Brewitt Taylor (1925) i Three Kingdoms de Moss Roberts (1992), i dos a l'espanyol, Romanç dels Tres Regnes de Maria Ortega (2013) i El romanç dels tres regnes de Ricardo Cebrián (en procés).

Becari: No
Tipus de Beca: -
Data d'admissió als estudis de doctorat: 2015/10/01

Línia o línies de recerca a què s'adscriu:

Línia prioritària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació
Línia secundària de recerca de l'Àrea de Traducció i Interpretació: Traducció de textos literaris
Línia prioritària de recerca de l'Àrea dels Estudis de l’Àsia Oriental: -
Línia secundària de recerca: -
Estades predoctorals de recerca: -
Mèrits de recerca (Publicacions, congressos, etc.): -
Campus d'excel·lència internacional U A B