Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció

• L'automatització del procés de la traducció. L'entorn de treball del traductor. Els recursos de les TIC en traducció.

• Localització de programari, de documentació digital i de productes multimèdia.

• Gestió terminològica i enginyeria del coneixement.

• Recursos documentals aplicats a la traducció.

• Aplicacions de la metodologia de corpus electrònics a l'estudi de la traducció i la interpretació.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Anna Aguilar-Amat, Olga Torres-Hostench, Pilar Sánchez-Gijón, Inna Kozlova, Lluïsa Presas Corbella.

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B