Traducció de textos literaris

• Característiques de la traducció literària en diverses llengües i cultures.

• La traducció dels gèneres literaris: narrativa, poesia i teatre.

• Problemes específics de la traducció literària: traducció de la metàfora, el ritme i l’humor.

• Recepció i els aspectes sociològics implicats en la traducció de textos literaris.

• Estudis literaris i traducció literària: literatura comparada i traducció, mitocrítica i traducció, corrents literaris i traducció.

• Estudis semiòtics i simbòlics en traducció literària.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Helena Casas, Miquel Edo, Montserrat Bacardí, Sara Rovira, Jordi Mas, Carme Mangiron, Francesc Galera Porta.

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B