Traducció de textos especialitzats

• Característiques de la traducció de cada àmbit especialitzat en diverses llengües i cultures.

• La traducció dels gèneres dels llenguatges d'especialitat: textos tècnics, científics i jurídics.

• La traducció de textos filosòfics i religiosos.

• Estudis terminològics. Terminologia i traducció especialitzada.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Anna Aguilar-Amat, Carmen Bestué, Mariana Orozco, Patricia Rodríguez, Inna Kozlova

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B