Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació

• Modalitats de traducció audiovisual: doblatge, veus superposades i subtitulació (en totes les seves varietats).

• Modalitats relacionades amb l'accessibilitat als mitjans de comunicació: audiodescripció i subtitulació per a sords o audiosubtitulació.

• Llengua i mitjans de comunicació.

Doctorads
Professorat del programa (tutors acadèmics i directors)

Anna Matamala, Lupe Romero, Pilar Orero, Helena Casas, Paula Igareda, Carme Mangiron, Sara Rovira, Laura Santamaria

El Departament compta amb altres doctors que poden dirigir tesis en aquesta línia de recerca

Campus d'excel·lència internacional U A B